Tổ chức y tế thế giới WHO khuyến cáo lượng i-ốt hấp thụ hàng ngày tối thiểu là 0,09 – 0,15 mg cho trẻ em dưới 13 tuổi và 0,15 mg cho người lớn. Tối đa là 0,67mg mỗi ngày.

Các sản phẩm Fucoidan nhìn chung chứa tối đa 0,0014mg i-ốt mỗi viên. Như vậy, bạn cần phải uống 100 viên mỗi ngày để có lượng i-ốt tối thiểu là 0,15mg và khoảng 470 viên mỗi ngày để đạt lượng i-ốt tối đa là 0,67mg.

Trên thực tế bạn chỉ uống tối đa là 12 viên/ngày cho nên sẽ không bao giờ bị thừa i-ốt cả.